ST-tema

Snurran kallas de temadagar som hålls för ST-läkare i anestesi och intensivvård från norra regionen. Det är två dagar i taget, fyra gånger per termin. Det finns 20 olika teman, så varje tema återkommer med ca 2,5 års mellanrum, därav namnet Snurran. Fysiskt deltagande uppmuntras för att ge större möjlighet till diskussioner och kontaktskapande. Vanligen finns även möjlighet att delta via videokonferens, tel 1247456@vll.se

Det är viktigt att deltagarna fyller i utvärderingen för att förbättra framtida temadagar.

 

Kostnad

Regionens hemkliniker i anestesi och intensivvård debiteras årsvis 3000 kronor per ST-läkare. Avstämning sker under höstterminen och för nytillkomna ST-läkare debiteras halva året.

Deltagare från andra specialiteter betalar en mindre avgift för att täcka kostnader för fika, resor för föreläsare mm. För närvarande är det 500kr per tema-tillfälle (dvs två dagar i de flesta fallen). Intyg utfärdas inte till deltagare från andra specialiteter, eftersom vi inte har samma delmål.

 

 

 

Datum för ST-temadagar

 

 

Hösten 2018

 

27-28 september

25-26 oktober

29-30 november

13-14 december

 

Våren 2019

24-25 januari, Nutrition, vätska och elektrolyter (i Sundsvall)

21-22 februari

28-29 mars, Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

16-17 maj, "p3-presentations" work shop med Ross Fisher 16/5 samt deltagande i Regiondagarna 17/5.

 

 

 

Ämnen (ordning och innehåll kan ändras)

 

 

•Prehospital anestesi

•Respiration & ventilation

•Öronanestesi & svår luftväg

•Neuroanestesi & neurointensivvård

•Sepsis & hemodynamik

•Regional anestesi & ultraljudsledda blockader

•Lagar & föreskrifter

•Blödning, koagulation & hematologi

•Medicinsk teknik

•Obstetrisk anestesi

•Smärta

•Donation & transplantation

•Trauma

•Anestesi

•IVA

•Dialys & kärlaccess

•Anestesiologisk farmakologi

•Anestesiologisk fysiologi

•Barnanestesi

•Cirkulation och hemodynamik