ST-tema

Snurran kallas de temadagar som hålls för ST-läkare i anestesi och intensivvård från norra regionen. Det är två dagar i taget, fyra gånger per termin. Det finns 20 olika teman, så varje tema återkommer med ca 2,5 års mellanrum, därav namnet Snurran. Fysiskt deltagande uppmuntras för att ge större möjlighet till diskussioner och kontaktskapande. Vanligen finns även möjlighet att delta via videokonferens, tel 1247456@vll.se

Det är viktigt att deltagarna fyller i utvärderingen för att förbättra framtida temadagar.

 

Kostnad

Regionens hemkliniker i anestesi och intensivvård debiteras årsvis 3000 kronor per ST-läkare. Avstämning sker under höstterminen och för nytillkomna ST-läkare debiteras halva året.

Deltagare från andra specialiteter betalar en mindre avgift för att täcka kostnader för fika, resor för föreläsare mm. För närvarande är det 500kr per tema-tillfälle (dvs två dagar i de flesta fallen).

 

 

 

Datum för ST-temadagar

 

Våren 2018

 

25-26 januari

22-23 februari

15-16 mars

26-27 april

 

Hösten 2018

 

27-28 september

25-26 oktober

29-30 november

13-14 december

 

 

 

Ämnen (kan ändras)

•Prehospital anestesi

•Respiration & ventilation

•Öronanestesi & svår luftväg

•Neuroanestesi & neurointensivvård

•Sepsis & hemodynamik

•Regional anestesi & ultraljudsledda blockader

•Lagar & föreskrifter

•Blödning, koagulation & hematologi

•Medicinsk teknik

•Obstetrisk anestesi

•Smärta

•Donation & transplantation

•Trauma

•Anestesi

•IVA

•Dialys & kärlaccess

•Anestesiologisk farmakologi

•Anestesiologisk fysiologi

•Barnanestesi

•Cirkulation och hemodynamik