Februari 2018
Anmälan till temadagar 22-23 februari
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej
 
 

Smärtlindring, 22-23 februari 2018

 

Något att lyssna på i väntan på temadagarna?

The Story of Pain

 

Förberedelse: Läs igenom de vetenskapliga artiklarna för journal club.

 

Kursbeskrivning: Föreläsningar om smärtskattning, smärtanalys, dokumentation, multidisciplinärt smärtbehandling, farmakologi, problematik med beroende och drogmissbruk i samband med operation, palliativ smärtlindring, patienter med långvarig smärta på operationsavdelningen, psykologi vid långvariga smärttillstånd, smärtfysiologi, behandling av cancersmärta, akut postoperativ smärta. Journal club med granskning av vetenskapliga artiklar rörande smärta.

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 a5, b3, b5, c3, c8

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 3, 8

 

Glöm inte utvärderingen!

22 februari 2018 (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

09:00 – 10:00 Palliativ smärtlindring (Henrik Ångström, AHS)

10:00 – 10:30 FIKA

10:30 – 11:15 Multidisciplinär hantering av smärtpatienter (Anna Saric, smärtrehab)

11:30 – 12:30 Farmakologi av smärtmediciner (Jörn Schneede, Läkemedelscentrum)

12:30 – 13:30 LUNCH

13:30 – 14:15 Beroende och drogmissbruk i samband med operation och behov av smärtlindring (Olof Blix, LARO)

14:20 – 15:00 Beroende och missbruk - fortsättning (Olof Blix, LARO)

15:00 – 16:00 FIKA & Journal club - Magnus Hultin

 

 

23 februari (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

08:10 – 09:00 Smärtskattning, smärtanalys, dokumentation (Anna Unneby)

09:00 – 09:15 FIKA

09:15 – 10:00 Smärtpatient på operation (Mustapha Habta)

10:15 – 11:00 Avancerad smärtbehandling (Mustapha Habta)

11:00 – 11:45 Psykologiska aspekter av smärta (psykolog Magnus Olsson, barnkliniken)

11:45 – 12:30 LUNCH

 

12:30 - 13:15 Smärtfysiologi (Johan Thunberg)

13:15 – 14:00 Cancersmärta, behandlingsalternativ, speciella smärtbehandlingsmetoder (Tanja)

14:15 – 15:00 Akut postoperativ smärta, patientfall, diskussion (Schäfer)

 

15:00-15:05 Utvärdering.