Februari 2018
Anmälan till temadagar 22-23 februari
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej
 
 

Smärtlindring, 22-23 februari 2018 - PRELIMINÄRT

 

 

22 februari 2018 (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

09:00 – 09:10 Introduktion

09:10 – 10:00 Smärtskattning, smärtanalys, dokumentation (Anna Unneby)

10:00 – 10:30 FIKA

10:30 – 11:15 Multidisciplinär hantering av smärtpatienter (Anna Saric, smärtrehab)

11:30 – 12:30 Farmakologi av smärtmediciner (Jörn Schneede, Läkemedelscentrum)

12:30 – 13:30 LUNCH

13:30 – 14:15 Beroende och drogmissbruk i samband med operation och behov av smärtlindring (Olof Blix, LARO)

14:20 – 15:00 Beroende och missbruk - fortsättning (Olof Blix, LARO)

15:00 – 16:00 FIKA & Journal club - Magnus Hultin

 

 

23 februari (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

08:00 – 09:00 Palliativ smärtlindring (Henrik Ångström, AHS)

09:00 – 09:15 FIKA

09:15 – 10:00 Smärtpatient på operation (Mustapha Habta)

10:15 – 11:00 Avancerad smärtbehandling (Mustapha Habta)

11:15 – 12:00 Psykologiska aspekter av smärta (psykolog Magnus Olsson, barnkliniken)

11: 15 - 12:00 Smärtfysiologi (Johan Thunberg)

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:00 Cancersmärta, behandlingsalternativ, speciella smärtbehandlingsmetoder (Tanja)

14:15 – 15:00 Akut postoperativ smärta, patientfall, diskussion (Schäfer)