December 2019

12-13 december Kliniska färdigheter


Program publiceras under hösten


Videokonferens, tel 1247456@vll.se


Lokal: Bergasalen


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 C2, C4, C5


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 2, 4, 5


Kursbeskrivning:


2 aktiva dagar med stationsundervisning inom regional anestesi, ultraljud för den kliniska anestesiologen/intensivisten, venaccess-olika svårighetsnivåer samt thoraxdrän-stort och smått


Torsdag 12 december
Fredag 14 decemberAnmälan till temadagar 13-14 december
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej