December 2018

13-14 december, "Det händer med tänder"

Samordnas med ST-tandläkare & käkkirurger. Camilla Brorsson & Malin Brundin organiserar.

 

Videokonferens, tel 1247456@vll.se

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 C3,C4,C5,C6 och C12 med största fokus på C6 och C12.

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 3,4,6, och 12 - med största fokus på delmål 12

 

Kursbeskrivning: Infektioner av odontogent och käkkirurgiskt ursprung. Komplikationer av dessa, inkl intensivvårdsperspektivet & svår luftväg.

 

Preliminärt program:

 

Torsdag 13 december

 

Lokal: Konferensrum G 21

 

Orsak och behandling av rothalsinfektioner, inklusive patienter som IVA-vårdats.

 

09:30-10:00 Fika

 

10:00-12:00 Orsak och behandling av rotkanalsinfektioner (MB)

 

12:00-13:00 Lunch

 

13:00-14:30 Käkkirurgisk behandling av odontogena infektioner (CKH)

 

14:30-15:00 Fika

 

15:00-16:00 Odotogena infektioner, infektionsläkarens perspektiv, riskpatienter (MF) Föreläsning för nedladdning

 

Fredag 14 december

 

Lokal: Hörsal B 9 trappor

 

Infektionsperspektiv, svår luftväg vid odontogena infektioner, intensivvårdsperspektivet, komplikationer, fallbeskrivningar.

 

9:00-10:15 Den svåra luftvägen (MS) Föreläsning för nedladdning

 

10:15-10:30 Fika

 

10:30-12:00 Intensivvård vid odotogena infektioner (CB)

 

12:00-13:00 Lunch

 

13:00-15:00 Case

 

 

 

Glöm inte utvärderingen!

 

MB är Malin Brundin

CKH är Cecilia Koskinen Holm

MF är Maria Furberg

MS är Matthias Schien

CB är Camilla Brorsson