December 2018
Anmälan till temadagar 13-14 december
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej
 
 

13-14 december, "Det händer med tänder"

Samordnas med ST-tandläkare & käkkirurger. Camilla Brorsson & Malin Brundin organiserar.

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c3, c4, c5, c6, c12

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 3, 4, 6, 12

 

 

Preliminärt program:

 

Torsdag 13 december

Orsak och behandling av rothalsinfektioner, inklusive patienter som IVA-vårdats.

 

Fredag 14 december

Infektionsperspektiv, svår luftväg vid odontogena infektioner, intensivvårdsperspektivet, komplikationer, fallbeskrivningar.