December 2018

13-14 december, "Det händer med tänder"

Samordnas med ST-tandläkare & käkkirurger. Camilla Brorsson & Malin Brundin organiserar.


Videokonferens, tel 1247456@vll.se


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 C3,C4,C5,C6 och C12 med största fokus på C6 och C12.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 3,4,6, och 12 - med största fokus på delmål 12


Kursbeskrivning: Infektioner av odontogent och käkkirurgiskt ursprung. Komplikationer av dessa, inkl intensivvårdsperspektivet & svår luftväg.


Preliminärt program:


Torsdag 13 december


Lokal: Konferensrum G 21


Orsak och behandling av rothalsinfektioner, inklusive patienter som IVA-vårdats.


09:30-10:00 Fika


10:00-12:00 Orsak och behandling av rotkanalsinfektioner (MB)


12:00-13:00 Lunch


13:00-14:30 Käkkirurgisk behandling av odontogena infektioner (CKH)


14:30-15:00 Fika


15:00-16:00 Odotogena infektioner, infektionsläkarens perspektiv, riskpatienter (MF) Föreläsning för nedladdning


Fredag 14 december


Lokal: Hörsal B 9 trappor


Infektionsperspektiv, svår luftväg vid odontogena infektioner, intensivvårdsperspektivet, komplikationer, fallbeskrivningar.


9:00-10:15   Den svåra luftvägen (MS) Föreläsning för nedladdning


10:15-10:30 Fika


10:30-12:00 Intensivvård vid odotogena infektioner (CB)


12:00-13:00 Lunch


13:00-15:00 Case
Glöm inte utvärderingen!


MB är Malin Brundin

CKH är Cecilia Koskinen Holm

MF är Maria Furberg

MS är Matthias Schien

CB är Camilla Brorsson

Anmälan till temadagar 13-14 december
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej