April 2018 - Brännskador

Temadag Brännskador 26 april

 

Observera att vi bara utfärdar kursintyg till ST i anestesi och intensivvård. De övriga specialiteternas delmål har vi inte kännedom om. Om man som extern ST vill ha intyg måste man ta upp det med sin studierektor.

 

Kursbeskrivning: Temadag brännskador. Akut omhändertagande vid brännskada. Brännskadevårdens historik. Patofysiologi och behandling specifikt för brännskador. Nationell katastrofplan för brännskador.

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c6, c8

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 6, 8

 

 

Lokal: NUS, Betula-föreläsningssal

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se

Föreläsare: Folke Sjöberg, Professor, M.D.,

Director

The Burn Center, Linköping University Hospital, and

Department of Clinical and Experimental Medicine

 

09:30-10:00 Välkomstfika

 

10:00-10:45 Föreläsning 1

11:00-12:00 Föreläsning 2

 

12:00-13:00 Lunch

 

13:00-13:45 Föreläsning 3

14:00-14:45 Föreläsning 4

14:45-15:15 Fika

15:15-16:00 Föreläsning 5

 

FÖRELÄSNING FÖR NEDLADDNING

 

UTVÄRDERING

Fredag 27 april

 

Konferensrummet, West wing, vån 4 trapphus A

 

13:00-15:00 Palliativ smärtlindring - Henrik Ångström

 

PALLIATIV SMÄRTLINDRING

PROGNOS

 

 

UTVÄRDERING

Anmälan till temadagar 26-27 april
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej