December 2017 - hypotermi

Hypotermi, drunkning & medicinsk teknik

14-15 december

Torsdag 14 december

Lokal: Konferensrum, West Wing, plan 4

Videokonferens, tel 1247456@vll.se

 

Kursbeskrivning: Föreläsning om drunkning, hypotermi, förfrysningsskador. Medicinsk teknik med genomgång av ventilator, narkosapparat, NIV, Optiflow, maskinella hjärtkompressioner. Föreläsning EEG och BIS. Infektionsdiagnostik.

 

Glöm inte att fylla i den korta utvärderingen. Länk finns längst ned eller här.

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 a3, c2, c6,

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 2, 6

08:00-09:00 ULNA-möte, ST-läkare NUS (ST-rummet)

 

09:15-10:00 Drunkning. Helge Brändström

 

10:00-10:30 FIKA

 

10:30-12:00 Hypotermi. Helge Brändström

 

12:00-13:00 LUNCH

 

13:00-13:45 Förfrysningsskador. Helge Brändström

 

13:45-14:00 FIKA

 

14:00-15:00 Röntgen. Christoffer Granberg, sjukhusfysiker

 

15:15-16:00 LUCAS (på IVA NUS, ej videokonferens) Birgit Edman Läs användarmanualen innan samt titta på användarpresentationen och gör teoretiskt test.

 

 

Fredag 15 december

Lokal: Konferensrum, West Wing, plan 4

07:45 Samling plan 4, trapphus A för ombyte.

 

08:00-08:45 Op-sal 33: Dräger ventilator, A Kohkoinen (EJ videokonferens)

 

09:00-09:45 Op-sal 33: Hamilton-ventilator, Jan Widz (EJ videokonferens)

 

09:45-10:00 FIKA

 

10:00-11:00 EEG & BIS. Hamid Fakher Mukhelif, neurofysiologen

 

11:15-12:00 Infektionsdiagnostik. Alicia Edin

 

12:00-13:15 LUNCH & luftvägsforum NUS

 

13:15-14:15 NIV, Optiflow, IVA-ventilator. Niklas Larsson

 

VIKTIGT: UTVÄRDERING!