April 2018

Temadag Brännskador 26 april

 

 

Lokal: NUS, Betula-föreläsningssal

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se

Föreläsare: Folke Sjöberg, Professor, M.D.,

Director

The Burn Center, Linköping University Hospital, and

Department of Clinical and Experimental Medicine

 

Föreläsningarna börjar kl 10, mer detaljerat program kommer framöver

 

 

 

Program:

1.Akut omhändertagande (ATLS/ABLS)

2.Historisk utveckling till dagens vård (mortalitet/vad blir slutresultatet)

3.Viktiga områden:

a.Vätskebehandling

b.Inhalationsskada - ARDS

c.Nutrition – det hypermetabola syndromet

d.PIC´s – Analgosedering

e.Nationell Katastrofplan för brännskador

f.Speciellt sepsis vid brännskador

.

 

 

Fredag 27 april

 

Konferensrummet, West wing, vån 4 trapphus A

 

13:00-15:00 Palliativ smärtlindring - Henrik Ångström

Anmälan till temadagar 26-27 april
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej